ZDRAVOTNÍ MISIE

Člověk léčí, ale Bůh uzdravuje

Misijní škola AMOSS - 1. ročník

amoss 300x300Misijní škola AMOSS (Advent Mission Outpost Services School) nabízí studentům prakticky orientovanou výuku biblických principů živého učednictví. Vzdělání umožňuje získat základní dovednosti pro pracovníky v oblasti laické adventní misie. Celkem 12 víkendových setkání během jednoho roku.

Pro koho je výuka určena?

Výuka je primárně určena pro ty zájemce, kteří touží najít vhodný způsob, jak se pomocí svých obdarování zapojit do adventní misijní služby. Navazuje na tradici hebrejských prorockých škol. Program praxe a způsob výuky jsou přizpůsobeny zejména mládeži a mladým dospělým z řad členů CASD. 

Podmínky přijetí:

 • Pozitivní postoj k biblickým křesťanským hodnotám,
 • věk minimálně 13 let (v takovém případě je nutné doporučení rodičů),
 • touha po aktivním duchovním životě a prohloubení vztahu s Ježíšem Kristem.
 • Doručit do 19.9.2020 závaznou přihlášku.
 • Akceptování školního řádu a podmínek účasti na vzdělávání.
 • Úhrada školného.

Co AMOSS nabízí?

Hlavním cílem veškerého studia je poznat vůli Boží a povinnosti člověka k Hospodinu. Výuka je rozdělena do 4 oblastí:

1. Teologie: Boží zákon, Dějiny vykoupení, Život a dílo Ježíše Krista

2. Zdravý životní styl: Tělesná výchova, Příprava pokrmů, Biblická bio-hygiena

3. Praktická misie: Základy sociální práce, Praktická misijní služba, Média v misii, Zdravotní misie

4. Duchovní život: Modlitba, Studium bible, Hudba a zpěv

V průběhu studia získají žáci hlubší poznání osobních obdarování, talentů a dovedností a připraví se na možnost samostatné misijní práce. Studenti jsou motivováni k navázání živého vztahu s Ježíšem Kristem a přijetí biblického mravního standardu. Součástí výuky je misijní praxe a vedení vlastního misijního projektu, nebo participace na některém již běžícím.

Termíny konání

 • Probíhá vždy poslední víkend v měsíci, od pátku do neděle
 • První setkání 25.-27.9.2020

Jaké je školné?

 • Úhrada za účast dospělé osoby činí 14.400,- Kč pro členy CASD, pro ostatní 28.800,- Kč. Zahrnuje školné, studijní materiály a pomůcky, ubytování a stravu.
 • Děti a mládež do 18 let 7.200,- Kč.
 • Nabízíme možnost splátkového kalendáře.

Jak se přihlásit?

Zájemci mohou kontaktovat Barboru Malůšovou na telefon 777 321 577. Obratem obdrží mailem bližší informace. Přihlášku je třeba doručit nejpozději 19.9.2020.

Copyright © 2015-2020 ZDRAVOTNÍ MISIE s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

X

Right Click

No right click