ZDRAVOTNÍ MISIE

Člověk léčí, ale Bůh uzdravuje

L.I.G.H.T. - Laický institut globálního zdravotního vzdělávání

light

L.I.G.H.T. - Laický institut globálního zdravotního vzdělávání lightingtheworld.org je program, který šíří celosvětovou expanzi zdravotně misijní služby. Toto vzdělávání má za cíl vyškolit misionáře, kteří zakládají zdravotně-misijní projekty, evangelizační týmy, komunitní centra, ozdravné pobyty, poradny, kliniky přírodní léčby, farmy, obchody či sanatoria. Cílem kurzu je zapojit zájemce do praktické zdravotně-misijní služby a vyzkoušet si, jak tato služba bourá nánosy předsudků vůči Bohu. Po absolvování kurzu zdravotní misionáři často se zkušenostmi z fungující instituce, chtějí podobný program sami provozovat. Kurz si tedy klade za cíl, vybavit je prakticky pro průkopnickou práci a seznámit je s nejrůznějšími formami evangelizace. Není ani lékařskou vysokou školou, ani teologickou akademií, je prostě stručným a praktickým shrnutím oborů, potřebných pro šťastný život s Bohem, energické zdraví a efektivní misii. 

WWW stránka: http://www.tikon.eu/lightkurz/

Copyright © 2015-2020 ZDRAVOTNÍ MISIE s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

X

Right Click

No right click