ZDRAVOTNÍ MISIE

Člověk léčí, ale Bůh uzdravuje

Co je to lipozomální vitamín C

Lipozomální vitamín C je zvláštní forma vitamínu C. Jeho zvláštnost spočívá v tom, že jednotlivé částice vitamínu C jsou obalené lipidy - tedy tukem. Ukazuje se, že v tomto stavu je mnohem lépe vstřebáván tělesnými tkáněmi, než jiné druhy. Tato forma tak dokáže údajně konkurovat megadávkám vitamínu C a i nitrožilnímu podání.

Průkopníkem výzkumu lipozomálního vitamínu C je Dr. Thomas Levy, který se věnoval této problematice řadu let. Zjistil, že klasické "C" se sice do krevního řečiště dostává poměrně snadno, ale také se snadno z těla vylučuje. Lipozomální forma vitamínu C vykazuje mnohem lepší absorbci tkáněmi, některé studie udávají až 90%, zatímco krevní řečiště obsahuje pouze minimum uvolněného vitamínu.

Z uvedeného vyplývá, že účinnost orálního podávání lipozomální formy vitamínu C je mnohem vyšší než u jeho klasických forem a navíc nedochází k nadměrnému zatěžování a dráždění trávícího traktu a vylučovacího ústrojí velkými dávkami vitamínu C. Dalším aspektem používání jsou náklady na užívání. Vzhledem k nižší spotřebě C pro dosažení určené hladiny ve tkáni se snižuje množství orálně podávaného vitamínu. U nitrožilního podávání jsou rozdíly ještě výraznější.

Některé studie udávají, že touto formou nelze dosáhnout požadované hladiny vitamínu C v krvi. (Zejména ne v porovnání s nitrožilně podávanými infusemi.) To je pravda. Nicméně ukazuje se, že pouhá přítomnost vitamínu C v krvi nepřináší významný léčebný efekt, ale další výzkumy spíše naznačují, že léčebný efekt přichází spíše se saturací tělesných tkání vitamínem, neboť tento je díky své silně antioxidační schopnosti dokáže chránit. A v této disciplíně má lipozomální vitamín C jesně navrch.

Kolik stojí lipozomální vitamín C?

Komerční výrobky stojí obvykle, podle výrobce, od ca 500,- do 1500,- Kč / 300ml. Na trhu jsou tekuté i práškové formy. Tekuté se musejí uchovávat v chladu a často obsahují různá aditiva, která produkt znehodnocují. Práškové formy mají obvykle nižší účinnost a další nešvary, protože při vysoušení dochází k degradaci lipidů na povrchu askorbátu.

Většina obeznámených uživatelů dává přednost domácí přípravě této formy vitamínu C. Příprava je snadná a zvládne ji každý trochu odpovědný člověk. Náklady vycházejí do 100 Kč / litr. Tedy podstatně méně, než v obchodě. Otevírá se tak cesta k cenově příznivé podpoře imunity a zvýšené ochraně zdraví.

Můžete uvést návod na přípravu lipozomálního vitamínu C?

Příprava vitamínu C v lipozomální formě není žádným velkým tajemstvím a na iternetu koluje mnoho, více méně jednoduchých návodů. Nicméně je nutné si uvědomit, že se nejedná o přípravu svačinky a je třeba přísně dodržet postupy, hygienické i bezpečnostní opatření. Nesprávná příprava a zacházení se surovinami znamená nejen žaludeční podráždění, ale často i alergické reakce z předávkování vitamínem C. Přesto se domnívám, že příprava není složitá a při troše pozornosti a odpovědném přístupu je doma snadno proveditelná.

Postup přípravy 1 l lipozomálního vitamínu C

Suroviny:

  • 60g práškového (jemné krystalky) vitaminu C
  • 80g sojového nebo slunečnicového lecitinu (ne z geneticky modifikované sóji), lepší je z více důvodů slunečnicový lecitin
  • 30g sody bikarbony (jedlá soda)
  • asi litr potravinářské destilované vody

Postup:

  1. Vitamín C dokonale rozpustit asi v 500ml vody.
  2. Lecitin rozmíchat do hladka ve zbytku vody, třeba ručním mixérem.
  3. Sodu vmíchat do rozpuštěného vitamínu C. Pozor bouřlivě pění! Nechat reagovat dokud se uvolňují bublinky oxidu uhličitého. Vhodné je směs občas promíchat.
  4. Vzniklý askorbát sodný a rozpuštěný lecitin důkladně promíchat do naprosto hladké suspenze.
  5. Vzniklou suspenzi nalít do ultrazvukové čističky, nechat běžet 20-40 minut, průběžně promíchávat.

Připravený lipozomální vitamín C je nutno přechovávat v lednici při teplotě do 8°C.

 Orientační ceny surovin:

Vhodné ultrazvukové čističky se pohybují na internetu v cenách okolo 1000 - 2000 Kč, podle výkonu a objemu.

Vitamín C 1kg ... cca ... 200 Kč

Jedlá soda 1kg ... cca ... 50 Kč

Lecitin slunečnicový 1kg ... cca ... 700 Kč

Destilovaná voda 1l ... cca ... 30 Kč

V případě zájmu můžeme předvést a naučit přípravu lipozomální formy vitamínu C.

Návod podle Dr. Michaela K. Ihary

Copyright © 2015-2020 ZDRAVOTNÍ MISIE s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

X

Right Click

No right click