ZDRAVOTNÍ MISIE

Člověk léčí, ale Bůh uzdravuje

Koronavirus - jak se chránit a léčit?

Koronavirus - lze se chránit a léčit pomocí přírodních produktů? Existují v přírodě podpůrné látky? Co můžeme pro naše zdraví v této době sami snadno udělat?

V posledních dnech stále častěji zaznívají okolo mne tyto a podobné dotazy. V tomto článku chci tedy shrnout některé informace, které můžete najít či slyšet i jinde, ale nejen to, přidám také pár informací, které se jinde opomíjí a mohou mít nezanedbatelný vliv na prevenci či průběh případné nemoci.

Co je to koronavirus

338px 2019 nCoV CDC 23312Koronavirus (Coronavirus) je společné označení (není to tedy konkrétní taxonomické jméno) pro čtyři rody virů obsažených v podčeledi Orthocoronavirinae. Způsobují závažnější i méně závažná onemocnění zvířat a lidí. Koronaviry jsou zapouzdřené jednovláknové RNA viry s pozitivní polaritou. Jejich název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových tvarů tukového obalu ve tvaru korony na slunci. Jejich velikost je obvykle okolo 120 nanometrů a jejich genom obsahuje 30 tisíc bází, což je zatím nejvíce mezi známými RNA viry s nesegmentovaným genomem. Při vniku do organismu způsobují závažnější i méně závažná onemocnění zvířat i lidí.

Jak nebezpečný je koronavirus

U člověka vyvolávají různé druhy viru relativně běžná onemocnění jako je nachlazení, ale v mnohých případech i závažnější stavy. V roce 2002 byl popsán Betacoronavirus (nazvaný SARS-CoV) jako původce nemoci SARS. O deset let později byl objeven další druh, dnes nazvaný MERS-CoV, který způsobuje onemocnění MERS. Na přelomu roků 2019 a 2020 se objevila epidemie respirační choroby COVID-19 v čínském městě Wu-chan a v jeho okolí. Původcem je další typ betakoronaviru – SARS-CoV-2, patřící do stejného druhu jako SARS-CoV.

Různé druhy koronavirů tedy mají různou nebezpečnost. Přestože je úmrtnost na tyto druhy relativně nízká, ukazuje se, že některé skupiny obyvatel jsou více vystaveny riziku závažných stavů a následků invekce. Jestliže se dnes bavíme o koronaviru, tak máme zpravidla na mysli poslední objevený koronavirus SARS-CoV-2, který způsobuje u člověka propuknutí nemoci COVID-19.

Onemočnění COVID-19

COVID-19 (z anglické fráze coronavirus disease 2019) je akutní infekční onemocnění, které způsobuje nový koronavirus SARS-CoV-2, jenž se začal šířit v prosince 2019 z Číny z města Wu-chan. Označení COVID-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální.

Nakažení a inkubační doba 

COVID-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný snadného přenosu mezi lidmi a šíří se pomocí kapének při kýchání a tělesném kontaktu. Objevují se i zprávy, že virus je schopen se přenášet vzduchem, ulpívá a přežívá relativně dlohou dobu (hodiny až dny) na površích. WHO odhaduje, že jeden člověk je schopen nakazit v průměru 1–3 další, což je podobné jako u nemoci SARS. Toto číslo je v porovnání s jinými běžnými infekcemi vysoké. Inkubační doba (tedy doba od nakažení do propuknutí příznaků nemoci) se pohybuje zpravidla mezi 2 a 14 dny. Velmi důležitý poznatek však je, že i během inkubační doby je infikovaný jedinec infekční a nemoc může přenášet snadno dál.

Identifikace a testování

Nemoc se vyznačuje příznaky i průběhem velmi podobným jako má závažnější chřipka. Je proto dosti obtížné rozeznat nákazu koronavirem od běžnější chřipky. Jediným relativně spolehlivým způsobem jak virus v těle odhalit, je vyšetření z krve, v níž se hledají stejné sekvence RNA, jako má koronavirus. Jiné testy pracují z biologickým materiálem odebraným stěrem ze sliznic. Nicméně, velmi rychle se dál vyvíjejí nové a efektivnější metody testování. Více informací o testování můžete získat na hygienické stanici, nebo u svého ošetřujícího lékaře. V případě podezření na infekci koronavirem se doporučuje nejříve telefonický kontakt s ošetřujícím lékařem.

Příznaky a symptomy nemoci COVID-19

Nejdříve se objeví horečka (často provázená zimnicí), velká únava a dušnost. Později se přidá suchý dráždivý kašel (bez smrkání a vykašlávání hlenu), případně bolest svalů a kloubů. Životní funkce většiny nakažených jsou obvykle stabilní. V některých závažnějších případech u oslabených, starších, nebo jedinců zatížených jinou chorobou se často připojuje zápal plic, selhání ledvin, jater, sleziny a srdce.

Léčba, léky, přípravky, vakcína

Na toto onemocnění zatím neexistuje žádná vakcína ani dostupný lék, který by účinkoval přímo proti viru. Léčba zpravidla probíhá klidovým režimem se symptomatickou léčbou běžně dostupnými léky. Objevují se však informace, že se v některých případech podařilo pacienty vyléčit pomocí kombinace léků na AIDS s léky na chřipku.

I v případě COVID-19 se vyskytují vedle skutečných lékařů a odborníků také nejrůznější spekulanti, šarlatáni a propagátoři nejrůznějších forem alternativní medicíny, kteří slibují či inzerují, že jejich výrobek nebo přípravek je nějakým způsobem prospěšný a efektivní v prevenci, terapii nebo v léčbě onemocnění. Proto Americké Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví (NCCIH) varuje, že není dosud známý žádný důkaz, že by nabízené výrobky, přípravky či způsoby prevence nebo terapie mohly být prospěšné a účinné. Některé z nich mohou být dokonce nebezpečné.[1]

Dne 6. března 2020 uvedla v té době hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová, že aby se dal člověk považovat za vyléčeného, musí mít dva negativní testy za sebou s odstupem 24 hodin.[2]

Závažné následky a riziko smrti

Nákaza koronavirem SARS-CoV-2 může mít i závažné zdravotní následky vyplývající z povahy onemocnění a v některých případech končící smrtí. Zpravidla uváděná úmrtnost nakažených se pohybuje okolo 0,5-3%, v některých specifickýcg regionech však dosahuje i 5-6%. Počátkem března 2020 je evidováno celosvětově asi 5 tisíc úmrtí lidí v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

Jaký je původ a příčina onemocnění?

Koronavirus se objevil na konci prosince 2019 ve městě Wu-chan v centrální Číně. Předpokládá se, že se na člověka přenesl od volně žijících zvířat v souvislosti s provozem tržiště s mořskými plody a zvířaty. Existují různé pracovní hypotézy, které se zabývají možným přenosem viru na člověka z netopýra, cibetky, hadů či jiných volně žijících zvířat. Někteří lidé dávají zase do souvislosti zkrmování výkalů vepřů chovnými rybami a jejich následný prodej na tržišti. Původ nákazy je tak stále nejasný a je spíše pravděpodobné, že bude mít více příčin. Koronavirus se velmi rychle rozšířil do dalších provincií Číny v polovině ledna 2020 díky oslavám a cestování lidí během čínského Nového roku. Následně se infekce rychle rozšířila do dalších zemí, do kterých byl virus přenesen mezinárodními cestovateli. 

24. ledna (v této době bylo laboratorně potvrzeno prvních 41 případů) vyšla v akademického žurnálu The Lancet studie, která snížila význam trhu Chua-nan na další šíření nákazy z důvodu růstu počtu sekundárních a terciární případů nákazy, které s ním spojeny nebyly.[3][4] Zajímavé jsou údaje ohledně nemocných. Prvních 59 možných nakažených bylo přijato mezi prosincem 2019 a začátkem ledna 2020 nemocnicí Ťin-jin-tchan. U 41 lidí byl potvrzen nález viru SARS-CoV-2. Třicet (73%) z nich byli muži a průměrný věk nakažených byl 49 let. Téměř třetina lidí (32%) byla v dobré zdravotní kondici, osm trpělo diabetem, šest mělo zvýšený krevní tlak a dalších šest kardiovaskulární onemocnění. Dvě třetiny osob byly nějakým způsobem spojeny s tržištěm Chua-nan. Nejběžnějšími symptomy, které se projevovaly u nakažených, byly horečka (40 lidí; 98%), kašel (31 lidí; 76%) a bolesti svalů s únavou (18 lidí; 44%). Méně častými symptomy bylo vykašlávání sputa nebo krve, bolesti hlavy a průjmy. Asi polovina z vyšetřených infikovaných osob měla dušnost a celkem 13 lidí bylo přijato k intenzivní péči. CT skeny pacientů ukázaly, že všichni trpěli zápalem plic. 12 osob mělo akutní respirační distress syndrom, 6 RNAaemii, 5 koronární ischemii a 4 následnou sekundární infekci.[4]

Jak postupovat v případě nemoci COVID-19?

Nejlepší výsledky v léčbě nemoci přicházejí tehdy, když nemocný spolupracuje s lékařem a dodržuje obecně doporučované postupy a způsob léčby navržený lékařem. Nezbytná je izolace, klid na lůžku, příjem dostatku tekutin. Velmi vhodný je zvýšený příjem vitamínů a vhodných doplňků stravy. Zatím není známa specifická léčba zaměřená na likvidaci viru v organismu, není ani dostupné vhodné očkování.

Prevence onemocnění

Zde se nejvíce doporučuje krom zvýšené hygieny, mytí rukou, vyhýbání se davu a infikovaným osobám kombinace zdravého životního stylu, omezení příjmu cukrů, dostatek tekutin, spánku, slunce, odpočinku. Z prostředků na posílení imunity česnek, cibule, zázvor, bezový čaj. Vitamíny C, D3, B6, B12. Minerály Zinek, Síra. Laktobacily, probiotika. Vhodné je také zajistit přísun energie pro bílé krvinky v podobě betaglukanů, tedy specifických sacharidů, které se nacházejí například v ovsu nebo hlívě, pochopitelně i jinde.

Připravuji pro vás přehled přírodních prostředků s předpokládaným pozitivním účinkem na onemocnění koronavirem.

Pro získání dalších informací se můžete se podívat na video s rozhovorem Steve Wohlberga a Dr. Ronalda Flecka.

 

Misijní biblická útěcha

Všem přeji moudrost a pokoru pro porozumění souvislostí pandemie a laskavé srdce pro pomoc potřebným. Buďme navzájem ohleduplní a odložme spory a sobectví všedních dnů. Do této situace zaznívají velmi povzbudivě slova Bible z knihy Žalmu, kapitoly 91:

2 Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“
3 Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4 Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5 Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6 moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
7 Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

ZDROJE:

[1]  In the News: Coronavirus and “Alternative” Treatments. National Center for Complementary and Integrative Health [online]. [cit. 2020-02-16]. Dostupné online.

[2] Nakažených koronavirem je v Česku devatenáct, mezi nimi i kojenec. zpravy.aktualne.cz [online]. 2020-03-06 [cit. 2020-03-06]. Zpráva z 2020-03-06, 23:26. Dostupné online.

[3] WANG, Chen; HORBY, Peter W.; HAYDEN, Frederick G.; GAO, George F. A novel coronavirus outbreak of global health concern. [s.l.]: The Lancet, 2020. Dostupné onlineDOI:10.1016/S0140-6736(20)30185-9PMID31986257. (anglicky)

[4Is the World Ready for the Coronavirus? [online]. The New York Times, 2020-01-29 [cit. 2020-01-31]. Dostupné v archivu pořízeném z origináludne 2020-01-30. (anglicky)

 

Copyright © 2015-2020 ZDRAVOTNÍ MISIE s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

X

Right Click

No right click