ZDRAVOTNÍ MISIE

Člověk léčí, ale Bůh uzdravuje

Konzultace

I přes dnešní velkou dostupnost informací hledá stále mnoho lidí jednoduchý způsob jak celkově zlepšit svoji kondici, zdraví, pohodu či výkonnost. Většina z nich si však neuvědomuje, že stav těla odráží jejich přístup k osmi zákonům zdraví, a že jednoduchý způsob zlepšení jejich situace spočívá v dodržování jednoduchých zákonů zdraví. Porušováním těchto pravidel si mnoho lidí často přivodí celkovou nerovnováhu v těle a pak se dostaví symptomy, které nazývají nemocí...

KonzultaceNaše úloha v této oblasti spočívá v pomoci s identifikací příčin současného stavu. Spolu s klientem, v přátelském rozhovoru, během návštěvy hledáme a promýšlíme okolnosti, které vedly a způsobují ztrátu vitality, radosti či zdraví.

Zkušenosti nám ukazují, že nerovnováha či nestřídmost v životě člověka velmi často předchází propuknutí nějaké nemoci, nebo způsobují nečekaný úbytek sil. V těchto situacích dochází v těle člověka k nerovnovážnému stavu, který je měřitelný a na zákadě něhož lze usuzovat na příčiny nemoci a relativně přesně stanovit prognózu, ale i možnosti aktuální pomoci.

Opakovaně vídáme, že se disharmonie v životě člověka projevuje disharmonií v těle. Vedeme proto klienty ke komplexnímu uchopení a řešení jejich životní situace. Naše péče je celostní. Nestavíme se negativně proti spolupráci s klasickými lékaři a medicínou, ale pragmaticky odmítáme chemickou léčbu tam, kde plně postačí odstranit příčinu problému, posilnit konkrétní orgán, doplnit minerály nebo jiné nutričně či životně důležité živiny. U nás tedy neuslyšíte, že máte přestat chodit k lékaři, že jedině naše léčba je ta správná. Naopak s lékaři často spolupracujeme a doplňujeme tak ty oblasti, které jsou mimo jejich možnosti a kompetence.

Otázky a odpovědí ohledně konzultací

Jak se mohu na konzultaci objednat?

Ke konzultaci je nutno se telefonicky objednat na čísle +420 774 510 376. Termín bude vybrán dle možností s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klienta.

Jak taková konzultace probíhá?

Klient je zpravidla objednán na konkrétní termín. V den kdy se má dostavit, odebere po probuzení svou první ranní moč (cca 1 dcl), kterou vezme uzavřenou v dokonale vymyté nádobě na konzultaci sebou. Po příchodu může využít občerstvení ve formě nápojů a naše sociální zázemí. Následuje představení a seznámení s průběhem konzultace. Pokud má klient doprovázející osoby, které u konzultace nechce, mohou vyčkat v čekárně nebo v areálu misijního centra, či přijít po skončení konzultace. Konzultace je zahájena vyplněním krátkého formuláře, který je spolu se vzorkem moči a čerstvých slin předán k laboratornímu vyšetření. Následuje asi dvacetiminutový (někdy delší) úvodní obecný rozhovor o celkové životní situaci klienta. Během této doby je provedena biochemická analýza vzorku moči a slin. Jakmile jsou k dispozici laboratorní výsledky, je možno začít odbornou interpretaci. Jelikož jsme křesťanské misijní zařízení a věříme, že naším původcem je Bůh, Stvořitel, je před samotnou interpretací nabídnuta možnost krátké společné modlitbě za vedení při vyvození a dělání závěrů. Samotná konzultace trvá obvykle hodinu. Během této doby obdrží klient odborná osobní doporučení do všech oblastí života, které potřebují reformaci. Celostní pohled na problém klienta nám umožňuje záležitost jeho zdravotního stavu pojmout odpovědně a s pozitivní prognózou zlepšení.

Co konzultace zahrnuje?
 • Identifikaci silných a slabých stránek v životě klienta
 • Test iontové rovnováhy organismu
 • Vysvětlení osmi zákonů zdraví a životní harmonie
 • Výživové poradenství, úpravu stravovacích zvyklostí
 • Poradenství v oblasti alternativních medicínských směrů
 • Naturopatickou konzultaci
 • Psychologické a sociální proradenství, u dětí též odborná etopedická doporučení
 • Doporučení doplňků stravy (vitamíny, minerály, enzymy...)
 • Doporučení doplňkových lékařských vyšetření
 • Doporučení fytoterapie a přírodních metod rekondice
 • Na žádost vypracujeme konkrétní rekondiční plán
Kolik stojí konzultace?

Konzultace zdravého životního stylu je u nás pro všechny individuální zájemce zcela zdarma. Její časový rozsah reflektuje naše časové možnosti s přihlédnutím k potřebám klienta. Ptáte se, jak je to možné? Je to forma naší misijní služby. V minulosti jsme se přesvědčili o tom, že Bůh o nás pečuje podle svého zaslíbení z 2. Kor 9,8 a věříme, že i nadále je schopen zaopatřit nás vším potřebným včas a v dostatečné míře, abychom mohli tuto službu i nadále vykonávat. Přestože při práci využíváme i moderních způsobů, kdy nám vznikají při diagnostice iontové rovnováhy klienta nemalé náklady na analytické pomůcky, tak provádíme i tento test dosud zcela zdarma.

Přesto nabízíme těm, kteří chtějí sdílet naši radost z misijní práce a mají touhu nám na tuto práci přispět, možnost tak učinit darem v libovolné výši. Tyto dary jsou pro nás jednou z forem Božího požehnání a věříme, že pokryjí nutné náklady jak na pomůcky, tak personál i nezbytné režie. Bible říká, že "radostného dárce miluje Bůh." (2. Kor 9,7) Proto věříme, že štědrý dar bude ochotnému dárci štědře odměněn. Věříme také, že příjmy z darů nám umožní nejen zachovat stávající úroveň služeb, ale i další růst komplexnosti a odbornosti poskytovaných služeb.

Ostatní konzultace

Rodina
(termín dle dohody, vždy od 8:30 hodin)
Konzultace pro všechny členy jedné rodiny (tj. manželé a vychovávané děti). Zahrnuje test iontové rovnováhy pro všechny členy rodiny, individuální doporučení zdravého životního stylu pro každou osobu, po dohodě občerstvení (oběd od 13:30 hodin) a malou kuchařku zdravého vaření.
1490,-
Konzultace s ukázkou zdravého vaření
(termín dle dohody, čas konání vždy od 11:30 hodin)
Pro zájemce nabízíme možnost osobní konzultace spojené s ukázkou a nácvikem přípravy zdravého pokrmu. Služba zahrnuje krom konzultace také i teoretický úvod k přípravě zdravých pokrmů, praktickou ukázku přípravy pokrmu, společný oběd a přátelskou besedu. Účastník obdrží kuchařku zdravého vaření.
590,-
Poskytujete také telefonické konzultace?

Omlouváme se, ale neposkytujeme žádné telefonické konzultace ani poradenství. Neumožňuje nám to etika ani povaha služby. Pokud chcete konzultaci, je nezbytné si dohodnout termín osobního setkání. Z této zásady nelze udělat žádnou výjimku. Telefonická hotline je k dispozici pouze klientům, kteří nás již osobně navštívili a potřebují nějakou naši radu v krátkosti upřesnit nebo doplnit.

Také chceme na tomto místě upozornit, že nelze s námi dohodnout telefonicky konzultaci pro třetí osobu, vyjma dětí zákonných zástupců. Současná legislativa nám to nedovoluje. Pokud nás chcete doporučit, předejte na nás svou referenci a požádejte tuto osobu, aby nás sama kontaktovala.

Mohu mít sebou doprovod?

Ano. Můžete mít doprovod. Pokud nebudete chtít, aby byl doprovod během konzultace přítomný, může počkat v čekárně nebo areálu misie.

Může nás na jeden termín přijet víc?

Takovou možnost je třeba řešit individuálně předem. Snažíme se věnovat maximálně pečlivě každému klientovi. Konzultace zabere nějakou dobu a je poskytována zpravidla individuálně, takže ostatní musejí čekat, což může být časově náročné a vyčerpávájící. Na každý konzultační den obvykle objednáváme pouze na jeden dopolední a jeden odpolední termín. Pokud však uvedená omezení nevadí, zavolejte a určitě budeme hledat možnost, jak pomoci.

Mohu přijet vlakem nebo autobusem?

Ano. Vlaková zastávka Bojkovice je vzdálená asi 5 km, zastávka autobusu Komňa je před domem. Vlaky i autobusy jezdí pravidelně několikrát za den. Spojení veřejnou dopravou je dobré.

Jak je to s parkováním?

Parkování není u nás problém. Zaparkovat můžete podle situace buď přímo před domem na vjezdu, nebo ve dvoře. Neparkujte prosím na chodníku, protože i zde je vyhláškou takové parkování zakázáno.

Budu se svlékat?

Během konzultace určitě ne, ale můžete mít určité vnější projevy, jako jsou různá kožní onemocnění, která nám možná budete chtít nebo muset ukázat a potom je logické, že postiženou část těla odhalíte.

Dále se u nás svléká při využití wellness ve sprchách a při individuálních procedurách, ale na takovou situaci budete včas upozorněni.

Poslední možností, kdy se pravděpodobně svléknete, je podstoupení některé rekondiční nebo relaxační přírodní metody, jako jsou různé masáže a jiné na vodě a zábalech založené procedury. Některé masáže je možno - a dokonce lépe - dělat ve spodním prádle.

Při veškeré činnosti respektujeme intimitu a soukromí klienta. V uvedených situacích preferujeme, je-li to organizačně možné, aby o klienty pečovala osoba stejného pohlaví.

Konzultace je poměrně dlouhá, mám si vzít svačinu?

ObčerstveníVšichni ubytovaní klienti mohou zdarma využít našeho stravování. Snídáme v 7:30 hodin, obědváme v 13:30 hodin a lehká večeře je k dispozici v 18:30 hodin. Všechna jídla jsou veganská, ale můžete si je z vlastní vůle doplnit o domácí vejce a kysané mléčné produkty, které jsou obvykle k dispozici. Stravujeme se bezlepkově, ale jídla mohou obsahovat ovesné vločky. Případné potravinové alergie je nutno hlásit personálu v kuchyni. Budete-li mít zájem dozvědět se více o přípravě jídla, můžete se zúčastnit některého z našich seminářů přípravy jídla.

Z čeho žijete, když všechno děláte zdarma, jste přece s.r.o.

Naší vzorem je biblická postava apoštola Pavla. On těžce pracoval, aby mohl být misionářem. Dělal podobnou práci jako my. Zvěstoval evangelium, pomáhal nemocným a potřebným. Co vydělal investoval do této činnosti. Podobné je to i u nás. Provozní náklady misie jsou financovány částečně z darů, které obdržíme a částečně z ekonomických činností, které společnost vykonává. Proto musíme být s.r.o. Je to dáno legislativou, kterou dodržujeme. Na naše osobní a životní potřeby si vyděláváme prací v dalším pracovním poměru. Činnost ve Zdravotní misii je pro nás zatím bez finanční odměny. Výhledově je možné, že budeme muset některé služby institucializovat a zpoplatnit, nebo se do nich nepouštět.

To ovšem znamená, že když se věnujete misii, nemůžete vydělávat!

Ano, zatím je to stále tak. Pokud je v daném období více misijní práce můžeme někdy skončit v záporném hospodářském výsledku. Potom nezbývá nic jiného, než napnout síly, odříct si část osobního volna, více pracovat a rozpočet vylepšit... Přes to všechno vidíme, že se o nás Bůh milostivě stará a zatím jsme naši činnost nemuseli výrazně omezit či dlouhodobě přerušit. Fungujeme i díky darům, které nám Bůh milostivě na udržení provozu prostřednictvím ochotných dárců poskytuje. Děkujeme a věříme, že to tak bude i nadále.

Rád bych přispěl na chod misie, jak to mohu udělat?

Pokud cítíte, že chcete podpořit darem Zdravotní misii, můžete tak udělat několika různými způsoby. Více o dárcovství zde. Bůh vidí! Vždyť je psáno: "... ochotného dárce miluje Bůh..."

7Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.
8Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, 9jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.‘ (Bible, 2 Kor 9,7-9)

Copyright © 2015-2020 ZDRAVOTNÍ MISIE s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

X

Right Click

No right click