ZDRAVOTNÍ MISIE

Člověk léčí, ale Bůh uzdravuje

Jak nás podpořit

Milí přátelé, ZDRAVOTNÍ MISIE je křesťanskou organizací se zdravotně misijním programem a adventním poselstvím. Naším cílem je šířit biblické evangelium a povědomí o biblických bio-hygienických podmínkách života a zdravého životního stylu, spolu s poskytováním praktických služeb pro osvětu, zdraví a rodinu.

Z legislativních důvodů je pro nás praktické být obchodní společností (protože naše pracovní náplň zahrnuje i ekonomické činnosti). Systém financování naší činnosti je rozpočtový. Je to proto, že většinu z našich služeb poskytujeme bezplatně, nebo prakticky za náklady. Abychom nekončili ztrátou, je nezbytné schodek rozpočtu doplňovat.

V současnosti se to děje tak, že vkládáme darem vlastní prostředky, které vyděláme v jiných aktivitách, často jako zaměstnanci na další pracovní úvazek. Část příjmů je tvořena dary od ochotných a štědrých dárců, bez nichž bychom naši misijní činnost nemohli udržet.

Jak nám můžete pomoci?

Pokud cítíte, že chcete podpořit darem naši činnost, můžete to udělat dále uvedenými způsoby. Bůh vidí! Vždyť je psáno: "... ochotného dárce miluje Bůh..."

7Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.
8Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, 9jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.‘ (Bible, 2 Kor 9,7-9)

Modlitbou

Modlitba má v životě věřícího nezastupitelnou roli. Věříme, že Bůh dává štědře těm, kteří jej ve víře prosí. Chválíme Jej za vše co pro nás již vykonal a jak o nás láskyplnně pečuje. To, za co prosíme je moudrost pro naši práci, porozumění potřebám lidí a zajištění jeho misijného díla i prostřednictvím naší misijní služby.

Aktuálně se naléhavě modlíme za prostředky na rekonstrukci objektu v Komni, který můžeme využívat, ale je třeba určitých úprav.

Finančním darem

Finanční dar můžete převést nebo vložit na účet číslo 2400991949/2010, v.s. 777. Pro zahraniční platby je číslo účtu ve tvaru IBAN CZ1420100000002400991949 BIC/SWIFT kód FIOBCZPPXXX, symbol platby 777.

Materiálním darem

Často se stává, že někdo vyhazuje zcela funkční věc, která by ještě mohla sloužit dál. A často to dělá s těžkým srdcem a přemýšlí zda by ji nemohl někomu věnovat, komu by udělala radost a ještě dobře posloužila...

Ale také se může stát, že nám budete chtít věnovat konkrétní věc, ne finance. Pro všechny případy zde uvádíme seznam věcí, které naléhavě potřebujeme:

  • Dřevo na topení
  • Prosklená lednice
  • Obytný automobil nebo větší dodávku (3,5t), která by šla přestavět pro potřeby mobilní ambulance, na naftu.
  • Mrazící box

Již můžeme díky štědrým dárcům používat:

  • Osobní automobil na naftu.
  • Mixer Thermomix
  • Mobilní telefon s Android
  • Tablet s větším displejem
  • ... DĚKUJEME

Vlastní prací

Rádi by jste nám nějak pomohli, ale Vaše finanční a materiální možnost Vám to neumožňují? Disponujete volným časem? Darujte nám svůj volný čas formou dobrovolné práce dle pořeb naší misie. I taková pomoc je velmi vítaná. Okolo misie je mnoho práce. V současné době přestavujeme některé části domu a zakládáme malou farmu. Pokud nám můžete a chcete pomoct svou prací, určitě se ozvěte na telefon 774 510 376.

Všem štědrým dárcům děkujeme, Bůh Vám odplať!

Copyright © 2015-2020 ZDRAVOTNÍ MISIE s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

X

Right Click

No right click