ZDRAVOTNÍ MISIE

Člověk léčí, ale Bůh uzdravuje

Mgr. Bc. Jiří Hrdinka

Ředitel, lektor mentorů a konzultant. Jeho životem se jako zlatá nit proplétají přátelské a empatické postoje vůči druhým lidem, zájem a ochota nejen naslouchat, ale i pomoci a být nablízku, když je to potřeba. Svůj profesní život zaměřil na sociální a charitativní projekty. Cestuje a přednáší jako zdravotně misijní pracovník v různých osvětových programech.

Odborný profil

Formální vzdělání: Univerzita Jana Amose Komenského, Praha (obory: Vychovatelství; Speciální pedagogika, etopedie)

Hlavní výcviky: Mansio v.o.s., Brno (Sebezkušenostní výcvik pro sociální a pedagogické pracovníky), Teach The Word Institute, Mittelsinn (Medical Missionary Training), INSPAV, Uh.Hradiště (Masér pro sportovní a rekondiční masáže), Mansio v.o.s., Brno (Výcvik Spolu a jinak ve školním poradenství), Občanské sdružení Klub Pathfinder, Praha (Kurz hlavního vedoucího zájmových aktivit dětí a mládeže), Červený kříž, (Zdravotník zotavovacích akcí); Vyšší odborná škola, Kunovice (Elektronické počítačové systémy)

Významné aktivity: přednášející, lektor mentorů a spoluautor profesní kvalifikace Interní mentor - Fond dalšího vzdělávání - příspěvková organizace MPSV; přednášející na Katedře sociální patologie a sociologie - Pedagogická faktulta v Hradci Králové; předseda Unie mentorů; lektor a etoped, člen expertního týmu Your Chance - Začni správně

Další zkušenosti: Mentor a konzultant v oblasti zdravého životního stylu; Odborný lektor, mentor a supervizor, autor preventivních programů v oblasti rizikového chování dětí a mládeže, konzultant v oblasti výchovného poradenství, sociálních kompetencí a etopedie, autor a lektor programů mimoškolní zájmové činnosti; provozovatel internetové hotline (2003-2006); zakladatel několika úspěšných obchodních společností

Copyright © 2015-2020 ZDRAVOTNÍ MISIE s.r.o. Všechna práva k obsahu vyhrazena.

X

Right Click

No right click